Madde 1: TARAFLAR:
İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Şükrüpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Apt. No:3/2 Merkez/Edirne PK: 22030 adresinde mukim ESH Bilgi ve Teknoloji A.Ş. (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve App.Pivony.com internet sitesi üzerinde sunulan Abonelik tabanlı Yapay Zeka ve Pazarlama Platformunu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır) ve bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla Pivony.com internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).

Madde 2: AMAÇ:
Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:
SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:
SÖZLEŞME, PLATFORM test ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:
a- FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİLERİN internet üzerinden satış yapabilmelerini sağlayacaktır.

b- PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı Pivony.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

c- MÜŞTERİ, PLATFORM ile internet üzerinden yapacağı satışların ödemelerini toplayabilme ayrıcalığına sahip olacaktır.

ç- PLATFORM ile birlikte sunulan ürün ekleyebilme sınırları Pivony.com internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

d- PLATFORM kullanımı için gerekli olan web barındırma hizmeti FİRMA tarafından verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.

e- PLATFORM ile birlikte sunulan web barındırma hizmetinin kapasitesi ve bu barındırma kapsamındaki trafik kullanım kotası SÖZLEŞMENİN, MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği Pivony.com internet sitesi üzerindeki paketlerde beyan edilen miktarlar ile sınırlıdır.

f- MÜŞTERİ, uygulama mağazasında yer alan ücretsiz uygulamaların tamamını herhangi bir ücret ödemeden kullanım hakkına sahiptir. MÜŞTERİ uygulama mağazasında yer alan ücretli uygulamaları, tercih edilen uygulama için belirtilen ücreti karşılığında kullanım hakkına sahip olabilir. Ücretli ve ücretsiz uygulamalar PLATFORM kullanıcısı diğer müşteriler tarafından da kullanılabileceği gibi MÜŞTERİ kendi uygulamalarını da geliştirebileceklerdir.

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:
PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Lisans başlangıç tarihi, tercih edilen paketin Pivony.com internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve MÜŞTERİ’nin seçmiş olduğu pakete göre lisans süresi her ay yenilenir. MÜŞTERİ aylık ya da yıllık taahhütle aboneliğini devam ettirir. MÜŞTERİ bu süre boyunca kendi oluşturduğu hesap bilgileri ile, PLATFORM kapsamında sunulan her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. PLATFORM lisansının kullanım süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda lisans süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam edilmesini istediği takdirde seçmiş olduğu lisansın karşılığı olan, Pivony.com internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir.

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;

a- Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

b- MÜŞTERİ, PLATFORM ile sunulan “Topicboard oluşturma” özelliğinin kullanıldığında Topicboard’un oluşana kadar gerekli veri toplama/temizleme/işleme/algoritma çalıştırma gibi işlemlerin zaman alacağını kabul eder. FİRMA, bu zamanın mümkün olduğunca kısa olması için gerekli özende bulunacağını temin eder.

c- PLATFORM ile sunulan “Topicboard silme” özelliği kullanıldığında tüm verilerin kalıcı olarak silineceğine dair uyarı verilmesine rağmen işlemin devam ettirilmesi sonucu silinen veriler ile ilgili FİRMA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

d- Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.

e- MÜŞTERİ, PLATFORM’a yüklediği verilerde geçen kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili her türlü izni aldığını kabul eder. Kullanıcı, yüklediği verilerin nasıl toplandığı ile ilgili FİRMA’nın bir sorumluluk almayacağını kabul eder.

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:
SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a- FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b- Yaşanacak sorun sistem alakalı olması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

c- MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları veya canlı müşteri temsilcisi ile yazışma için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

d- FİRMA ihtiyaç olması durumunda destek sistemine yazılı olarak bildirilmek kaydıyla destek vermeyi kabul eder.

e- Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:
Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

Madde 11: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:
Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN Pivony.com internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Close Bitnami banner
Bitnami